Društvo Rokometna šola Sebastjana Soviča

O DRUŠTVU

Društvo Rokometna šola Sebastjana Soviča že enajsto leto zapored, od 2. septembra 2010, v športno dejavnost vključuje osnovnošolske otroke ter jim nudi preizkušen program razvoja telesnih sposobnosti in osebnostnih lastnosti.

 

Vodja rokometne šole je Šoštanjčan Sebastjan Sovič, nekdanji levokrilni igralec in kapetan RK Gorenje Velenje ter slovenski reprezentant, ki po 25 letih aktivnega igranja svoje bogate rokometne izkušnje s trenerskim delom prenaša na mlajše rodove. Šola je nastala kot njegova želja in moralna obveza vrniti nekoč rokometnemu Šoštanju to nacionalno atraktivno športno panogo. Lokalni skupnosti, ki s svojim razumevanjem kaže na zavedanje o velikem pomenu športnega udejstvovanja otrok, vrača hvaležnost z odgovornim delom in strokovno usposobljenim kadrom, pod budnim očesom katerega rokometne veščine pridobiva več kot 200 mladih športnikov.

EKIPE

starejši dečki A DRŠ Sebastjana Soviča (letnik 2006/07)

starejši dečki B DRŠ Sebastjana Soviča (letnik 2007/08)

mlajši dečki A DRŠ Sebastjana Soviča (letnik 2008/09)

mlajši dečki B DRŠ Sebastjana Soviča (letnik 2009/10)

mlajši dečki C DRŠ Sebastjana Soviča (letnik 2010 in mlajši)

CILJI IN VIZIJA

Osnovni cilj delovanja rokometne šole je popularizirati rokomet med mladimi, jim ponuditi kvalitetno vadbo in vključene vadeče usmerjati k zdravemu življenju, športnemu obnašanju ter varnemu načinu preživljanja prostega časa.

V rokometni šoli mladi športniki oblikujejo stališča, navade, načine ravnanja, razvijajo gibalne sposobnosti, usvajajo gibalno osnovo za različne športne panoge ter pridobivajo osnovne rokometne elemente. Rokometne ekipe, ki tekmujejo v državnem prvenstvu, pa stremijo h kvalitetni rokometni vadbi, osebnostnemu razvoju, napredku in zavedanju pomena ekipnega duha. Z motom, kjer je volja, tam je pot, vestno in uspešno uresničujejo zastavljene cilje in sledijo svoji razvojni viziji.

 

Napredek

razvijati želimo osnovne motorične sposobnosti, spremljati napredek udeležencev v rokometnem znanju in motoričnih sposobnostih.

Navdušenje

otrok za udejstvovanje v športu, spodbuditi zavedanje nacionalne identitete ter odnosa do državnih simbolov in športnih reprezentanc

Zadovoljstvo

udeležencev, njihovih staršev, organizatorjev, sodelavcev, pokroviteljev in drugih, ki so v njih prepoznali odgovornega partnerja pri vzgoji mladih.

Prepoznavnost

Z dobrim delom in odličnim trenerskim kadrom želimo doseči prepoznavnost rokometne šole po celotni Sloveniji.

ROKOMETNA ŠOLA

Društvo Rokometna šola Sebastjana Soviča izvaja rokometno vadbo na devetih šolah Šaleško-Savinjske regije, in sicer na OŠ KDK Šoštanj, POŠ Topolšica, POŠ Škale, OŠ Gorica Velenje, POŠ Vinska Gora, OŠ Gustava Šiliha Velenje, OŠ Mozirje, OŠ Rečica ob Savinji ter OŠ Ljubno ob Savinji. V usvajanje rokometnih veščin je vključenih več kot 200 otrok. Rokometna vadba poteka od 2-krat do 4-krat tedensko, odvisno od starosti vadečih.

PROJEKTI

Rokometna šola poleg tedenske vadbe postreže z raznimi projekti in presenečenji za otroke. V mesecu decembru tradicionalno pripravijo dan odprtih vrat, na katerem lahko starši spremljajo napredek svojih otrok. Izdajo tudi priročen koledar s fotografijami vadečih otrok posameznih rokometnih šol. Za posrečeno obliko zaključka celoletne vadbe se je izkazal junijski poletni rokometni tabor, ki se ga zadnja leta v Pacugu pri Portorožu udeleži od 60 do 80 mladih rokometašev. Namen tega 4-dnevnega aktivnega oddiha je otrokom ponuditi nepozabno počitniško doživetje ter na prijeten način nadgraditi skozi šolsko leto pridobljeno rokometno znanje. Otroci uživajo v rokometnih veščinah ter v neokrnjeni naravi, se družijo s sovrstniki in vrhunskimi rokometaši ter tkejo nova poznanstva.

 

Kot eden od šestih partnerjev v konzorciju »Sinergija v gibanju 4D« skrbijo tudi v Društvu Rokometna šola Sebastjana Soviča za vzgojo mladih na področju telesne kulture, zdravja in športa.