SINERGIJA V GIBANJU 4D

Kot eden od šestih partnerjev v konzorciju »Sinergija v gibanju 4D« skrbijo tudi v Društvu Rokometna šola Sebastjana Soviča za vzgojo mladih na področju telesne kulture, zdravja in športa.

O PROJEKTU

Dvanajst regionalnih stičišč v sodelovanju z NVO-ji in drugimi partnerji v okolju že več kot desetletje soustvarja dobre zgodbe. Ena takšnih je “Sinergija v gibanju 4D”, v kateri sodelujejo NK Fužinar, NK Peca, Košarkarski klub Dravograd, Rokometni klub Slovenj Gradec 2011, Društvo Rokometna šola Sebastjana Soviča in Zavod KONC.

Konzorcij »Sinergija v gibanju 4D« sestavljajo nevladne organizacije, ki se v regiji ukvarjajo z vzgojo mladih, predvsem na področju telesne kulture, zdravja in športa. 

Že več kot leto trajajoči projekt skozi izvajanje aktivnosti na zgoraj naštetih področjih rešuje dva problema mladih, in sicer poslabšan telesni fitnes indeks otrok in prekomerno prehranjenost otrok v regiji ter povečano število mladih priseljencev, ki jih je potrebno integrirati v družbo.

V lokalnem okolju delovanja društva je sicer že dolgoletni trend priseljevanja delavcev iz republik nekdanje Jugoslavije za potrebe rudarjenja, v zadnjih letih pa je ravno v Šoštanju zaznati povečan tok migracij iz Kosova.Rokometna šola preko športa uspešno integrira v družbo vse otroke, ki kažejo interes za to športno panogo, hkrati pa jim nudi celovit osebnostni razvoj tudi z nudenjem pomoči na izobraževalnem področju.

AKTUALNO

Mednarodni dan izobraževanja

Generalna skupščina Združenih narodov je z resolucijo 24. januar razglasila za mednarodni dan izobraževanja. S tem je želela poudariti pomen izobraževanja za mir in razvoj. Brez vključujočega, pravičnega

Preberi članek »