Kako krepiti toleranco skozi šport

Šport je zelo pomemben dejavnik krepitve tolerance, saj zahvaljujoč svoji sposobnosti združevanja ljudi, ne glede na meje, kulture in vere, spodbuja strpnost in spravo. Šport je tisti, ki pomaga obnoviti dialog in najti kanale za dobro komunikacijo. Temeljne vrednote, neločljivo povezane z njegovim bistvom, ga smatrajo za pomembno metodo krepitve miru. Dokazano pospešuje proces reintegracije beguncev, integracije priseljencev, ki se v večini primerov znajdejo pred nepremostljivo jezikovno bariero, katero šport premega z gibi, pravili igre in rekviziti, hkrati pa zagotavlja strpnost in medsebojno razumevanje med skupnostmi. Sam po sebi resda ne proizvaja nekega produkta, je pa sredstvo samospoznanja. Aktivno sodeluje pri posameznikovi uspešni socializaciji, oblikuje njegov družbeni status in položaj v skupnosti. Pomembno vpliva na razvoj timskega duha pri pripravi na skupinske dejavnosti.

Pomemben trend v razvoju športa je njegova internacionalizacija. Odločilno namreč prispeva k razvoju etnične strpnosti, saj športniki različnih narodnosti povzdignejo ugled svojega naroda in države v svetu, to pa krepi solidarnost in strpnost v družbi. Na tem mestu je nujno omeniti pomen olimpijskih iger, praznika miru, prijateljstva in medsebojnega razumevanja mladih z različnih celin. Bolj kot kar koli drugega združujejo športnike z vsega sveta, ne glede na raso, kulturo ali vero. Na olimpijskih igrah se ni potrebno okititi z medaljo, da bi postal zmagovalec, to postaneš že kot najmanjši del olimpijske skupnosti, kot udeleženec iger. Integracijski procesi preko športa so bili živi tudi v obdobju velikih političnih, socialno-ekonomskih in inovacijsko-tehnoloških pretresov. Mednarodne športne igre so pomemben dejavnik krepitve strpnosti in miru med narodi.

Ekipa24.si - Olimpijske igre se selijo v Azijo

Šport kot olimpijsko gibanje, mednarodno tekmovanje ali pa nacionalno udejstvovanje je torej glavni dejavnik krepitve prijateljstva in medsebojne strpnosti.

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.