Pomembno je čutiti družbeno sprejetost

V času svetovne pandemije, ko nas še nepojasnjene razsežnosti in moč koronavirusa držijo ˝na varni razdalji˝ ter hromijo naše vsakdanje družabno življenje tako na poklicni kot povsem zasebni sferi, je družbena vključenost in s tem sprejetost pomembnejša kot kdaj koli prej. Zato je inkluzija v zadnjem času tako priljubljena tema pogovorov. Vključenost je namreč bistvena za napredek socialne pravičnosti.

Spodbujanje vključevanja v družbo preko športa je eden pomembnih dejavnikov sistemskih sprememb. Te v prvih zametkih nastanejo že v davnini, leta 1968 pa sistematično s pojavom specialne olimpijade, danes imenovane paraolimpijske igre, kjer se ravno preko športa v družbo nadvse uspešno vključuje dotlej predolgo zapostavljene, marginalizirane in izolirane skupine ljudi. Njihovo športno udejstvovanje se je nato preneslo še na preostala področja njihovega življenja, od zdravstvenega varstva, izobraževanja, vodenja in tudi kariernih priložnosti.

Primarni cilj vsake organizirane skupnosti mora biti, da bi zgradili resnično vključujoč svet, kjer se nihče ne bi počutil odrinjenega zaradi svoje drugačnosti, etnične pripadnosti, starosti, vere ali spolne identitete. Ko se bomo naučili slaviti tisto, kar nas dela drugačne in edinstvene, ter s tem gradili našo skupno človečnost, bomo vsi obravnavani z dostojanstvom, ki si ga zaslužimo.

DRUGAČNOST NAS BOGATI

Šport ponuja mnogo priložnosti za vključevanje v družbo in tako povečuje občutek družbene sprejetosti. Vključenost spodbuja strpnost, sprejemanje in zmanjšuje ustrahovanje, izključenost pa spodbuja strah pred drugačnostjo. V športnih društvih in klubih opažajo manj ustrahovanja, draženja, nespoštljivega obnašanja in drugih dejanj nestrpnosti. Hkrati goji vključenost empatijo do drugačnosti, ki jo deležniki skozi proces treningov oziroma vadbe bolje dojamejo, podpira razvoj prijateljstev ter izboljšuje socializacijo. Takšna vključenost in družbena sprejetost imata odločilni pomen tudi pri oblikovanju posameznikove pozitivne samopodobe, saj pomaga šport razviti in uresničiti posameznikov potencial. Športniki so skozi prizmo svojih dosežkov dokazano bolj samozavestni. Z združevalno močjo športa krepijo zaupanje v svoje sposobnosti in dosežke. Razvijejo se v odgovorne, neodvisne, odločne, vztrajne, neustrašne in samozavestne osebe, te vrline pa jim pomagajo uspešno premagovati tudi ovire v vsakdanjem življenju. Posameznikovo razumevanje, ki prihaja z vključujočo miselnostjo, pa vodi do novih idej in pozitivnih sprememb v družbi

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.