Predstavitev projekta: Sinergija v gibanju 4d

Konzorcij »Sinergija v gibanju 4D« pomeni platformo štirih dimenzij na štirih ravneh prepletanja.


Rešuje dva problema mladih v Koroški regiji:

1 Poslabšan telesni fitnes indeks otrok in prekomerna prehranjenost otrok v regiji
2 Povečano število mladih priseljencev, ki jih je potrebno integrirati v družbo.

Vzrok problemov: Pasti modernega življenjskega sloga in povečano število migracij.

Rešitve: Mladi, ki so vključeni v športne aktivnosti, imajo boljše kazalnike kot neaktivni, vendar še vedno slabše kot aktivni mladi enake starosti desetletje nazaj. Vključitev mladih priseljencev v športne aktivnosti partnerjev konzorcija pa se je prav tako pokazala kot dober način ustrezne integracije v lokalno okolje.
 

Priložnost vidimo v reševanju problemov z razvojem novih storitev in z multidisciplinarnim pristopom prek odprtja novih delovnih mest s povezavo že obstoječih resursov partnerjev konzorcija na področjih športa, zdravja, mladih in človekovih pravic.
 

Konzorcij sestavljajo nevladne organizacije, ki se v koroški regiji ukvarjajo z vzgojo mladih predvsem na področju telesne kulture, zdravja in športa. Pri svojih dejavnostih so najboljši v svojih lokalnih okoljih, kar kaže tudi na število mladih, ki so vključeni v njihove programe (NK Fužinar, NK Peca, RK Slovenj Gradec 2011, KK Dravograd). V konzorcij smo vključili tudi RK Sebastjana Soviča, ki deluje v okolju, kjer imajo veliko izkušenj z integracijo mladih priseljencev skozi športne aktivnosti. Konzorcij zaokrožuje Zavod Konc, so.p., ki skrbi za dvig kompetenc in znanj na komplementarnih področjih v partnerskih organizacijah. V konzorcij bo Zavod Konc prinesel dolgoletne izkušnje pri vodenju projektov, čezsektorskih partnerstev, organizaciji izobraževanj in povezav pri lokalnih odločevalcih in drugih relevantnih deležnikih v regiji. 

V okviru konzorcija je ustvarjenih šest novih delovnih mest: šolski koordinator, motivator mladih, promotor športa, promotor zdravega načina življenja, medkulturni svetovalec, organizator izobraževanj in koordinator konzorcija.

Pridruženi partnerji: RRA Koroška d.o.o., Mladinski zavod Kompleks, Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ OE Ravne na Koroškem, Mestna Občina Slovenj Gradec, Občina Ravne na Koroškem, Občina Dravograd, Občina Črna na Koroškem.
 

Konzorcij »Sinergija v gibanju 4D« pomeni platformo štirih dimenzij na štirih ravneh prepletanja.

1. Vsebinska raven pokriva naslednja področja

a. Zdravje
b. Vzgoja
c. Šport
d. Integracija mladih
 

2. Geografska raven

a. Mežiška dolina
b. Dravska dolina
c. Mislinjska dolina
d. Tri doline = ena regija + Savinjska
 

3. Razvojna raven

a. Povezovanje
b. Inovativnost
c. Trajnost
d. Vključevanje
 

4. Vizija

a. Zdrava skupnost
b. Vključujoča in razvojno naravnana regija
c. Telesno aktivno prebivalstvo
d. Strpna in odprta družba


Poslanstvo konzorcija je združevanje najperspektivnejših NVO v regiji iz strokovnega in organizacijskega področja (NVO s potencialom), ki se ukvarjajo s športom, z namenom uvajanja novih multidisciplinarnih, inovativnih in učinkovitih pristopov na področjih dela z mladimi skozi športne aktivnosti.

Vrednote partnerjev in posledično celotnega konzorcija so zdravje, zaupanje, partnerstvo,enakopravnost, etičnost, enake možnosti, odprtost, fair play, pravičnost, sodelovanje, vključevanje, znanje.

Vizija čez 5 let: Konzorcij se bo razvil v pomembnega regijskega deležnika in sogovornika na področju športa, zdravja in vzgoje mladih.

Ciljne skupine: neposredne ciljne skupine: mladi med 4. in 18. letom (vrtec, osnovna šola, srednja šola); posredna ciljna skupina: starši.

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.