Strpnost v komunikaciji odraža družbo

Jezik je živa materija, ki se dnevno spreminja z vnosom novih besed, te pa
pogojujejo življenjske potrebe. Njegova naloga je med drugim tudi definirati neko
družbo v času in prostoru. Vsakdo bi se moral naučiti strpne rabe jezika oziroma
komunikacije, kar pomeni, da je pomembno izbrati prave besede. To velja v isti meri
za enako in drugače misleče ob upoštevanju dejstva, da smo oboji del iste družbe ter
tako podvrženi iskanju kompromisov in rešitev.
Pandemija novega koronavirusa je v sodobno družbo, ki je kapitalistična in ji na
vsakem koraku zmanjkuje časa za zniževanje norm ter sklepanje kompromisov,
vnesla velik razdor na ključna področja našega življenja, kot so zdravstvo, šolstvo,
gospodarstvo, politika in druga. Hkrati se tudi naše vsakdanje zasebno življenje
zaradi družbene razklanosti postavlja na različne bregove, to pomeni, da niti s
prijatelji ne najdemo več skupne besede o neki aktualni temi. Pomembno je razumeti,
da imajo drugače misleči v družbi pravico misliti in čutiti drugače od nas, kar pa še ne
pomeni, da se moramo z njihovim doživljanjem realnosti poistovetiti. Ravno
pluralizem mnenj, občutkov in resnic bogati družbo in jo ohranja aktivno pri iskanju za
vse najboljših in najbolj smiselnih rešitev.

V prvi vrsti je pomembno ohranjati zaupanje, brez njega kaj kmalu zdrsnemo v teorijo
zarot, ki jo v svetovnem merilu, danes povezano predvsem s pandemijo, širijo
različna družbena omrežja. Pomembno je znati videti, brati, poslušati, razumeti in z
vsem razpoložljivim znanjem slediti usposobljeni stroki, ki postavlja standarde z
znanostjo in moralnimi normami. Kot posamezniki moramo čutiti, da nas družba ne
izključuje, da se naše mnenje sliši ter da ohranjamo prijateljsko povezanost tudi s
pomočjo strpnosti in odprtosti do drugih. Spoštovati moramo bonton obnašanja,
bonton govora in se vzdržati sovražnosti. Sčasoma bomo dosegli enakost in
pravičnost, na poti do tja pa bomo pogosto razumljeni napak, prizadeti, razočarani in
celo nebogljeni. Cilj bomo dosegli, če bomo delovali v veri, da delamo dobro za vse,
tako zase kot za skupnost.

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.